Ostatni destinace Studium v Dansku Studium na Maltě Studium v Irsku Studium na Maltě Studium na Novém Zélandu Studium v Americe Studium v Kanadě Studium v Austrálii

Working Holiday víza na Nový Zéland

Working Holiday víza

Dohoda mezi Českou republikou a Novým Zélandem o usnadňování dočasných pracovních pobytů pro mladé lidi byla uzavřena v roce 2005. Tato dohoda umožňuje bezdětným lidem ve věku 18 - 35 let včetně, vycestovat na Nový Zéland na dobu jednoho roku. Češi cestující na Nový Zéland pak v rámci programu obdrží víza, na jejichž základě jim novozélandské úřady při příjezdu na ostrovy udělí pracovní povolení.

Tato jedinečná příležitost umožňuje občanům ČR cestovat, poznávat krásy přírody, kulturu a také si na svoje cestování přivydělat. Hlavním účelem Vaší cesty by mělo být poznávání Nového Zélandu. V rámci snížení nákladů na cestu Vám Working Holiday vízum dovoluje neomezeně pracovat. Platnost povolení je tedy zpravidla 1 rok a můžete na něj neomezeně cestovat, pracovat a až 6 měsíců studovat. Jak taková víza vypadají se můžete podívat ZDE.

Podmínky účasti a důležité informace:

 • věk 18 - 35 let dovršených v den podávání žádosti
 • žadatel musí být občanem ČR
 • žádost mohou podávat i manželé, každý ale musí podat vlastní žádost
 • Working Holiday vízum na NZ můžete získat jen jednou
 • je platné 12 měsíců od prvního vstupu na Nový Zéland (můžete vstupovat neomezeně), avšak 1. vstup do země musí být do 12 měsíců od udělení Working Holiday víza ambasádou

!! AKTUÁLNĚ !! Kvóta 1200 víz pro rok 2017 se bude otevírat 2.3. v 10:00 novozélandského času (1. 3. 22:00 SEČ).

Požadavky účasti:

 • splnění podmínek uvedených výše
 • platný cestovní pas se strojově čitelnou zónou, který bude platný po celou dobu Vašeho pobytu na Novém Zélandu a pak ještě alespoň 3 měsíce
 • zaplacení poplatku za projednání žádosti

V případě získání víza po Vás může být při vstupu na Zéland požadováno následující:

 • doklady o finančním zabezpečení během pobytu na Novém Zélandu potvrzující, že máte minimálně 4 200 novozélandských dolarů (nebo ekvivalent v českých korunách, což je asi 72 000 Kč) na pokrytí počátečních nákladu na pobyt, v následující formě:
 • zdravotní pojištění po celou dobu Vašeho pobytu na Novém Zélandu
 • rezervace zpáteční letenky nebo finanční prostředky na její zakoupení
 • pokud jste v uplynulých pěti letech pobývali déle než tři měsíce v rizikových oblastech, je potřeba přiložit formulář s rentgenovým snímkem hrudníku (více o zdravotních podmínkách naleznete v níže uvedených dokumentech ke stažení)

O Working Holiday víza se žádá on-line přímo na stránkách novozélandského imigračního úřadu.

Jak postupovat při podávání žádosti online?

 • 1. krok: Registrace na stránkách novozélandské ambasády přímo ZDE.
 • 2. krok: Na pravé straně stránky ve sloupci a boxu Online services vybrat možnost Working Holiday
 • 3. krok: V nabídce země původu vyberte Česká republika
 • 4. krok: Stiskněte možnost "Apply no"
 • 5. krok: Postupné vyplnění formuláře - pokud je kvóta ještě volná, přistoupíte k dalšímu kroku, pokud je kvóta již vyčerpaná, objeví se po vyplnění formuláře upozornění. Pokud se do kvóty nevejdete, sledujte stránky imigračního úřadu pro možné navýšení kvóty.
 • 6. krok: Platba administrativního poplatku ve chvíli podávání žádosti platební kartou (v případě, že jste se do kvóty vešli).

V případě, že bude Vaše žádost schválena, obdržíte vízum do 3 - 5 pracovních dní.

nz

Working Holiday Scheme Online aplikace - otázky a odpovědi

Co je working holiday scheme on-line aplikace?

 • Working Holiday Scheme on-line aplikace je způsob elektronického podání žádosti o pracovní vízum nebo povolení v rámci pracovní dovolené na webových stránkách Immigration New Zealand.

 

Co je vícevstupové pracovní vízum (multiple entry work visa)

 • Vícevstupové pracovní vízum Vám bude vydáno, jakmile bude Vaše Working Holiday Scheme aplikace schválena. Vícevstupové pracovní vízum je platné pro stejné období jako Vaše pracovní povolení. To Vám umožní opustit a znovu se vrátit na Nový Zéland po celou dobu Vašeho ročního pobytu na ostrově v rámci WHS. Ale veškerý čas, který strávíte mimo Nový Zéland, se nepřidává do data platnosti Vašeho Working Holiday Scheme.

 

Kdo může žádat on-line?

 • Lidé ve věku mezi 18 a 35 let z níže vypsaných zemí mohou žádat on-line pro Working Holiday Scheme.
 • Země, ze kterých mohou občané žádat online: Argentina, Belgie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Hong - Hongkong, Irsko, Itálie, Japonsko, Korea, Lotyšsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Norsko, Nizozemsko, Singapur, Švédsko, Thajsko, Velká Británie, USA a Uruguay.
 • Systém může vyžadovat, abyste měli Visa nebo MasterCard platební kreditní kartou k zaplacení vízového poplatku a dokončení on-line žádosti.

 

Mohu zažádat ručně, pokud nechci žádat pomocí on-line systému?

 • Ne, žádost se nyní podávají výhradně online.

 

Jak fungují elektronická víza nebo pracovní povolení?

 • Elektronická víza nebo pracovní povolení funguje přesně stejným způsobem, jako vízum vydané do pasu. Jediná výjimka je, že místo štítku v cestovním pasu budete mít vytištěnou elektronickou verzi, kterou žadatel schraňuje u cestovního pasu. Je-li vaše žádost schválena, jsou informace elektronicky uchovány v databázi Immigation New Zealand. Tyto informace se používají pro rozhodnutí, zda smíte na palubu letadla nebo se vrátit Nový Zéland v případě vycestování. Tyto informace jsou také používány k určení Vašeho nároku na pracovní povolení, když přijedete na Nový Zéland. Je proto nezbytné, abyste výtisk Vašeho elektronického víza měli u Vašeho pasu, a když vyplňujete online aplikaci, zadat údaje přesně. Jméno, datum narození, číslo cestovního pasu ve Vašem pasu, musí být přesně stejné jako údaje na Vaší žádosti.

 

Jaké informace se objeví na mém elektronickém vízu nebo pracovním povolení?

 • Vaše elektronická víza nebo pracovní povolení bude obsahovat Vaše osobní údaje, podmínky Vašeho pracovního víza a dobu platnosti víza.

 

Co mohu ukázat zaměstnavatelům na Novém Zélandu?

 • Budete mít možnost ukázat svému zaměstnavateli výtisk Vašich elektronických víz nebo pracovní povolení, které má informace o podmínkách Vašeho zaměstnání na Novém Zélandu. Můžete se také přihlásit na Immigration New Zealand - webové stránky Zélandu a ukázat podrobnosti o pracovním vízu nebo povolení o práci.

 

Co když chci odjet z Nového Zélandu a přijet zpět?

 • Vaše pracovní víza budou vícevstupová a umožní Vám vstoupit a opustit Nový Zéland kdykoliv po dobu Vašeho víza.

 

Mohu použít kreditní kartu svých rodičů či kartu např. přítele?

 • Ano. Nemusíte používat svou vlastní kreditní kartu k úhradě aplikace.

 

Jaké informace budu udávat, v žádosti o on-line přihlášku?

 • Budete muset poskytnout své osobní údaje, včetně těch v pasu, a odpovědět na otázky o Vašem charakteru, cestovních plánech atd.

 

Co když budu chtít zůstat déle?

 • V rámci Working Holiday Scheme můžete na Novém Zélandu zůstat maximálně jeden rok. Pokud si chcete svůj pobyt prodloužit, musíte si na příslušném imigračním úřadě na Novém Zélandu zažádat o studijní nebo pracovní povolení, musíte změnit svůj pobytový status.
   

POZOR! Pokud jste v rámci Working Holiday Scheme pracovali 3 měsíce v oblasti zahradnictví anebo vinařství, můžete si zažádat o Working Holidaymaker Extension Permit. Více informací najdete níže.

 

Jak dlouho bude trvat zpracování mé žádosti?

 • Jakmile bude Vaše žádost úspěšně odeslána, můžete obdržet odpověď během několika dnů. Také ale můžete být tázáni o poskytnutí dalších informací.

 

Pokud změním názor po podání žádosti o Working Holiday Scheme, můžu aplikaci zrušit?

 • Pokud o Vaší žádosti ještě nebylo rozhodnuto, můžete si ji zrušit, ale poplatek za podání žádosti se nevrací.

 

Working Holiday Extension Permit

Pokud jste na Novém Zélandě v rámci Working Holiday Scheme a pracovali jste po dobu 3 a více měsíců v oblasti zahradnictví a vinařství, můžete si zažádat o prodloužení Vašeho ročního pracovního pobytu. Working Holiday Extension Permit Vás opravňuje zůstat na Novém Zélandu ještě další 3 měsíce za stejných podmínek.

 

Podmínky podání žádosti:

 • vyplněný formulář v anglickém jazyce (tato žádost nemůže být podaná on-line)
 • dvě aktuální fotografie pasového formátu
 • zaplacení poplatku za projednání žádosti - poplatek činí 120 NZD a můžete ho platit přímo na úřadě, kde budete podávat svou žádost
 • doklad o historii v zaměstnání, doporučující dopisy, pracovní smlouvy - jakékoliv dokumenty, které dokládají to, že jste pracovali ve zmíněných oblastech po dobu nejméně 3 měsíců
 • rezervace zpáteční letenky, anebo doklad o dostatečném finančním krytí zpáteční cesty

Žádost zašlete na nejbližší imigrační úřad. Poplatky a adresy imigračních úřadů si můžete najít zde

 

Potřebné dokumenty ke stažení:

 • žádost o prodloužení Working Holiday Schemepdf

Copyright © 2013 Information Planet - Email: info@informationplanet.cz
Kancelář Information Planet Praha, Myslíkova 1998/30, 120 00, Praha 2-Nové Město, Tel.:+420 222 524 035
Kancelář Information Planet Brno, Moravské náměstí 3, 602 00, Brno, Tel.: +420 543 214 649